İngilizce Sıfatlar

İngilizce Sıfatlar
Gönderi Tarihi: 14.01.2024

Merhaba, bu dersimizde İngilizce sıfatlar ve İngilizce sıfat tamlamalarını göreceğiz. İngilizce en çok kullanılan sıfatlar ve sıfatlarla ilgili örnek cümleler hakkında bilgiler vereceğiz ayrıca ingilizce sıfatlarla ilgili metin örneği de vereceğiz. Bunun yanı sıra ingilizce sıfatlarda derecelendirme ve ingilizce sıfat karşılaştırma konusunda bilgiler vereceğiz.

İngilizce En Çok Kullanılan Sıfatlar

Bad: Kötü

Best: En İyi

Better: Daha İyi

Big: Büyük

Black: Kara

Certain: Kesin

Clear: Açık

Different: Farklı

Early: Erken

Easy: Kolay

Economic: Ekonomik

Free: Özgür/Bedava

Full: Dolu

Good: İyi

Great: Büyük/Harika

Hard: Zor

High: Yüksek

Important: Önemli

International: Uluslararası

Large: Geniş

Late: Geç

Little: Küçük

Local: Yerel

Long: Uzun

Low: Düşük

Major: Büyük

Military: Askeri

National: Ulusal

New: Yeni

Old: Eski

Only: Sadece

Other: Diğer

Political: Politik

Possible: Olası

Public: Kamusal

Real: Gerçek

Recent: Yakın Zamanda

Right: Doğru/Sağ

Small: Küçük

Social: Sosyal

Special: Özel

Strong: Güçlü

Sure: Emin

True: Doğru

White: Beyaz

Young: Genç

 

 

İngilizce Sıfatlar Zıt Anlamlı Kelimeler

 • Alive(sağ) – Dead(ölü)
 • Beautiful(güzel) – Ugly(çirkin)
 • Big(büyük) – Small(küçük)
 • Bitter(acı) – Sweet(tatlı)
 • Cheap(ucuz) – Expensive(pahalı)
 • Clean(temiz) – Dirty(kirli)
 • Curly(kıvırcık) – Straight(düz)
 • Difficult(zor) – Easy(kolay)
 • Good(iyi) – Bad(kötü)
 • Early(erken) – Late(geç)
 • Fat(şişman) – Thin(zayıf)
 • Full(dolu) – Empty(boş)
 • Hot(sıcak) – Cold(soğuk)
 • Happy(mutlu) – Sad(üzgün)
 • Hardworking(çalışkan) – Lazy(tembel)
 • Modern(modern) – Traditional(geleneksel)
 • New(yeni) – Old(eski)
 • Nice(iyi) – Nasty(kötü)
 • Intelligent(zeki) – Stupid(aptal)
 • Interesting(ilginç) – Boring(sıkıcı)
 • Light(hafif) – Heavy(ağır)
 • Polite(kibar) – Rude(kaba)
 • Poor(fakir) – Rich(zengin)
 • Quiet(sessiz) – Noisy(gürültülü)
 • Right(doğru) – Wrong(yanlış)
 • Safe(güvenli) – Dangerous(tehlikeli)
 • Short(kısa) – Long(uzun)
 • Small(küçük) – Big(büyük)
 • Soft(yumuşak) – Hard(sert)
 • Single(bekar) – Married(evli)
 • True(doğru) – False(yanlış)
 • White(beyaz)- Black(siyah)

 

İngilizce sıfatlar konu anlatımı ve özelliklerini anlattığımız bu yazıda en genel kurallardan bahsedeceğiz. Aynı zamanda en sık kullanılan İngilizce sıfatlar listesini de bu yazıda bulabilirsiniz. Öncelikle Türkçeden bildiğimiz isimden önce gelir kuralı İngilizcede yoktur. Yani ardından illa bir isim gelmesine gerek yoktur.

Yazarken, açıklayıcı kelimeler eklerseniz bir cümleyi çok daha ilginç hale getirebilirsiniz.

Bu tanımlayıcı kelimelere sıfat denir. İsimleri nitelerler.

İsim, bir kişinin, yerin, şeyin veya fikrin adıdır.

Student, doctor, city, park, book, pencil, and love

Öğrenci, doktor, şehir, park, kitap, kalem ve aşk

Sıfat, bir ismi tanımlayan kelimedir.

Good, busy, new, crowded, green, heavy, and beautiful

İyi, meşgul, yeni, kalabalık, yeşil, ağır ve güzel

 • She is beatiful – O güzeldir.
 • Those furnitures are old but beautiful – O eşyalar eski fakat güzeldir.

Bir başka kural ise, isimden önce birden fazla sıfat gelebilmektedir. Sıfatların araları virgül ile ayrılabilir veya virgülsüz de yazılabilir.

 • small fat man – küçük şişman adam
 • thin, tall woman – ince, uzun kadın

Kırmızı elbise = sıfat + isim

Sıcak su = sıfat + isim

Benim arabam = sıfat + isim

Bu kalem = sıfat + isim

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü üzere sıfatlar isimleri nitelendirir. Bir ismin hangi özelliklere sahip olduğunu sıfat kullanarak belirtebiliriz.


İlginizi Çekebilir: İnternetten para kazanmak mümkün mü? Reklam izle para kazan uygulamaları hakkında şok gerçekleri okumak için TIKLAYIN
Sadece bir cep telefonu ve internet bağlantısıyla oyun oynayarak ayda ne kadar para kazanabilirsiniz merak ediyor musunuz? Para kazandıran oyunları öğrenmek için TIKLAYIN
Evde para kazanma yolları hakkında ilginç ve gerçek yöntemleri öğrenmek ister misiniz? Evde çalışarak nasıl para kazanırsınız? Öğrenmek için TIKLAYIN

İngilizce Sayı Sıfatları

Miktar ve sıra sayıları aynı zamanda sayı sıfatlarıdır. Aşağıda en sık kullanılan İngilizce sayı sıfatlarını bulabilirsiniz.

One: bir– First: birinci

Two: iki– Second: ikinci

Three: üç– Third: üçüncü

Four: dört– Fourth: dördüncü

Five: beş– Fifth: beşinci

Sıra sayısı olarak kullanılan sıfatlarda, ilk üç sıra (bir, iki, üç) yukarıdaki gibi giderken, sonraki sayıların sonuna –th eki getirilmektedir.

Five cars (Beş araba)

One cookie (Bir kurabiye)

First student (Birinci öğrenci)

Third Wheel (Üçüncü tekerlek)

Sixth driver (Altıncı sürücü)

Genellikle “How many, how much” terimlerinin cevabı olarak kullanılır.

“How many children do you have?” (Kaç çocuğun var?)

“I only have one daughter.” (Sadece bir kızım var.)

“Do you plan on having more kids?” (Daha fazla çocuk yapmayı planlıyor musun?)

“Oh yes, I want many children!” (Ah evet, çok çocuğum olsun istiyorum!)

“I can’t believe I ate that whole cake!” (O pastanın tamamını yediğime inanamıyorum!)İngilizce İşaret Sıfatları

 • This (Bu)
 • That (O)
 • These (Bunlar)
 • Those (Onlar)

“Which bicycle is yours?” (Hangi bisiklet senin?)

This bicycle is mine, and that one used to be mine until I sold it.” (Bu benim bisikletim ve oradaki, onu satana kadar benimdi.)

Sıfatların Doğru Kullanımları

✗ I have a car red with a top black.

✓ I have a red car with a black top.

✗ We ate a salad green with potatoes fried.

✓ We ate a green salad with fried potatoes

İngilizce Sıfatlar Örnek Cümleler

Olumlu İngilizce sıfatlar; Cheerful-Neşeli, Brave-Cesur, Optimistic-İyimser, Reliable-Güvenilir, Talkative-Konuşkan, Friendly-Cana yakın, arkadaş canlısı, Lively-Neşeli, Modest-Mütevazı, Sensitive-Duygusal, Childsh-Çocuksu.

 • I saw a great Persian film last night. (Dün gece harika bir İran filmi seyrettim.)
 • It’s so hot in Eileen’s house. (Eileen’in evi çok sıcak.)
 • I’ve never seen a more beautiful painting in my life. (Hayatımda daha güzel bir tablo görmedim)
 • Our holiday was spoiled by bad weather. (Kötü hava yüzünden tatilimiz bozuldu.)
 • Is that red umbrella belongs to you? (Şu kırmızı şemsiye sana mı ait?)
 • The lemon flavored cheesecake is my favorite dessert, to be honest. ( Limonlu cheesecake favori tatlımdır doğrusu.)
 • I think I’ll have some more of that yummy ginger bread. ( Sanırım şu leziz zencefilli çörekten biraz daha alacağım.)

Last night the stars were very bright.
Dün gece yıldızlar çok parlaktı.

A large car can not pass through a narrow road.
Geniş bir otomobil dar yoldan geçemez.

We like hot tea.
Biz sıcak çay severiz.

I don’t like cold water.
Soğuk su sevmem.

İngilizce Sıfatlar ile Soru Cümlesi Örnekleri 

 • Is this song very high pitched? We do not wanna wake neighbors up. (Bu şarkı yüksek sesli mi? Komşuları uyandırmak istemeyiz.)
 • Is the cake yummy you ate? (Yediğin kek lezzetli mi?)
 • Did you put the melted butter in the cake as the recipe told you to do so? (Kekin içine tarifte dediği gibi erimiş tereyağ koydun mu?)
 • Are my hands look worn? ( Ellerim yıpranmış görünüyor mu?)
 • Is my pants look so tight? ( Pantolonum dar mı görünüyor ?)
 • Is the clothes you washed still wet? (Yıkadığın giysiler hala ıslak mı?)
 • What is that melodic song in the forest? (Ormandaki bu melodik şarkı da ne?)
 • Can you be quiet please? ( Lütfen sessiz olur musun?)
 • To whom does that blue shirt belong? ( Bu mavi gömlek kime ait?)
 • How did you find this old attic? (Bu eski tavan arasını nasıl buldun?)
 • Can you see that orange balloon in the air? ( Havadaki turuncu balonu görüyor musun? )
 • Do I looklike some mad old woman in this hat? ( Bu şapkayla yaşlı deli bir kadına mı benzedim?)

İngilizce Sıfatlar ile Olumsuz Cümle Örnekleri 

 • She diedafter taking a massive overdose of drugs. (Yüksek dozda ilaç aldıktan sonra öldü.)
 • I can’t believe you got that skinny. ( Bir deri bir kemik kaldığına inanamıyorum.)
 • I did not make a deep research but it is probably the way I thought. (Derin bir araştırma yapmadım ama muhtemelen benim düşündüğüm gibi.)
 • I haven’t even thought that you could be such a selfish person. ( Bu kadar bencil olabileceğini düşünmemiştim hiç. )
 • I have not been to the beautiful California for years. ( Güzel California’ya yıllardır gitmedim. )
 • We had not thought that our black cat would run away from the house. ( Siyah kedimizin evden kaçacağını düşünmemiştik.)
 • I do not do daily exercises. (Günlük egzersiz yapmıyorum.)
 • There is no need to those countless argumentsagainst this ridiculous proposal. ( Bu saçma teklif için sayısız tartışma yapmaya gerek yok.)
 • I am not amused in the classroom environment. ( Sınıf ortamında mutlu değilim.)
 • She is not that stupid to make the same mistakes over and over again. ( Aynı hataları tekrar tekrar yapacak kadar aptal değil.)

İngilizce Olumsuz Anlamlara Sahip Sıfat Örnekleri

Olumsuz anlam veren sıfatlar; Selfish-Bencil, Stubborn-İnatçı, Vain-Kibirli, Greedy-Açgözlü, Cowardly-Korkak, Pessimistic-Kötümser, Dishonest-Sahtekâr, Forgetful-Unutkan, Impulsive-Düşüncesizce davranan, Bossy-Patronluk taslayan, Cruel-Zalim, Foolish-Ahmak, Jealous-Kıskanç.

 • You’re a weak-willed person. (iradesiz birisin.)
 • It was an extremelyvulgar joke. (Çok bayağı bir şakaydı.)
 • We are not vengeful peoplebut we want justice. (İntikamcı değiliz ama adalet istiyoruz. )
 • He was very vain abouthis hair and his clothes. ( saçı ve giysileri konusunda çok gösterişçiydi.)
 • She had a vague feelingthat something had gone terribly wrong. ( Bir şeylerin ters gittiğine dair şüpheli bir hissi vardı. )
 • He is an utterlyuntrustworthy, unreliable source. (O oldukça güvenilmez, inanılmaz bir kaynak. )
 • Tomalways leaves his clothes in an untidy heap on the bedroom floor. ( Tom giysilerini her zaman dağınık bir yığın olarak yatak odasının zeminine bırakır.)
 • She is an unreliable narrator. ( O güvenilmez bir anlatıcı.)
 • The weatherthere can be unpredictable – one minute it’s blue skies and the next minute it’s pouring rain. ( Orda hava tahmin edilemez, bir dakika mavi gökyüzü, bir dakika bardaktan boşalırcasına yağmur.)
 • Itwas unkind of you to take his toy ( Oyuncağını alman senin zalimliğindi)
 • He was truculent and difficultto deal (Kavgacı ve uğraşması zor biriydi.)
 • You have to be carefulwhat you say to Kevin – he’s rather ( Kevin’a söylediklerine dikkat et, çok alıngan biri.)
 • My dogis a little timid – especially around other dogs. ( Köpeğim biraz çekingen, özellikle de diğer köpeklerin yanında.)
 • She’s not intentionallyunkind – she’s just a little thoughtless sometimes. (Bilerek kabalık yapmıyor, sadece bazen biraz düşüncesiz.)

İngilizce Sıfatlar Karşılaştırma Konu Anlatımı

Tek heceli sıfatların derecelendirilmesi -er ve -est kullanılarak yapılmaktadır. Eğer en üstünlük derecesini belirtecekseniz cümle içerisinde sıfattan önce the kullanılır.

 • Tall (Uzun) – Taller (Daha Uzun) – The Tallest (En Uzun)
 • Cheap (Ucuz) – Cheaper (Daha Ucuz) – The Cheapest (En Ucuz)

Dikkat edilmesi gereken nokta, sıfat -e ile bitiyorsa bu ekler -r ve -st halini alır.

 • Wide (Geniş)- Wider (Daha Geniş)- The Widest (En Geniş)
 • Large (Büyük)- Larger (Daha Büyük)- The Largest (En Büyük)

Eğer sıfat sesli + sessiz harf şeklinde bitiyorsa sondaki sessiz harf tekrarlanır yani ikileşme yapılır.

 • Heavy (Ağır) Heavier (Daha Ağır)    The Heaviest (En Ağır)
 • Narrow (Dar) Narrower (Daha Dar) The Narrowest (En Dar)

Kelime sessiz + -y ile biten sıfatlarda sondaki -y harfi -i’ye dönüşmektedir.

 • Pretty (Güzel) Prettier (Daha Güzel) The Prettiest (En Güzel)

Hot
Hotter
Hottest

Today is hot.
Today is hotter than yesterday.
Today is the hottest day of the year.

Big
Bigger
Biggest

That tree is big.
That tree is bigger than the one next to it.
That is the biggest tree in my yard.

Pretty
Prettier
Prettiest

She is pretty.
She is prettier than her sister.
She is the prettiest girl in the school.

Sıfat iki heceli ve daha fazla ise genellikle önüne most veya more alır.

 • Patient (Sabırlı) More Patient (Daha Sabırlı)   The Most Patient (En Sabırlı)
 • Expensive (Pahalı) More Expensive (Daha Pahalı)          The Most Expensive (En Pahalı)
 • Beautiful (Güzel) More Beautiful (Daha Güzel) The Most Beautiful (En Güzel)
 • Comfortable (Rahat) More Comfortable (Daha Rahat) The Most Comfortable (En Rahat)
 • I was more frightened of dogs than spiders when I was a child. (Çocukken köpeklerden örümceklerden daha çok korkuyordum
 • That book is more boring than this one. (O kitap bundan daha sıkıcı.)

I think Dr Smith’s lesson was more interesting than Dr Brown’s. (Bence Dr Smith’in dersi, Dr Brown’ınkinden daha ilginçti.)

For 24 hours on the flight to Australia, I was the most bored I’ve ever been. (Avustralya uçuşunda 24 saat boyunca, şimdiye kadar yaşadığım en sıkıcıydı)

I think this is the most interesting talk we’ve heard today. (Sanırım bugün duyduğumuz en ilginç konuşma bu.)

 • It was the most frightening film that he’d ever seen. (Gördüğü en korkutucu filmdi.)

Karşılaştırma cümlelerinde sık sık kullanılan bir başka ek ise; şey ya da kimse varsa -den anlamına gelen than sözcüğü kullanılır.

 • Ahmet is taller than Ayşe.
 • (Ahmet Ayşe’den daha uzun boyludur.)
 • This hotel is cheaper than the other one.
 • (Bu otel öbüründen daha ucuzdur.)
 • This carpet is better than that one.
 • (Bu halı şundan daha iyidir.)
 • His car is more expensive than
 • (Onun arabası benimkinden daha pahalıdır.)
 • This picnic area is more marvellous than the one we went last Sunday.
 • (Bu piknik alanı geçen Pazar gittiğimizden daha harikadır.)

İngilizce Sıfatlarda “-ed” ve “-ing” Kullanımı

Bazı konuşmacılar bored or ‘boring’ kelimelerini sıfat olarak kullanılabilir. Bunlar normal sıfatlardan biraz farklı bir şekilde kullanılır. Birisinin nasıl hissettiği hakkında konuşmak için genellikle geçmiş zaman ortacı (-ed ile biten) kullanılır.

 • I was really bored during the flight.
 • She’s interested in history.
 • John’s frightened of spiders.

Duyguya neden olan kişi, şey veya durum hakkında konuşmak için genellikle şimdiki zamanı (-ing ile biten) kullanılır.

 • Many people find spiders frightening. Çoğu insan örümcekleri korkutucu bulur.
 • I read a really interesting book about history. Tarih hakkında gerçekten ilginç bir kitap okudum.

İngilizce Sıfatlar Alıştırma Soruları

 1. He …..  reads a book. (quick)
 2. Mandy is a ……  girl. (pretty)
 3. The class is ……..  loud today. (terrible)
 4. Max is a ……….  singer. (good)
 5. You can ………..  open this tin. (easy)
 6. It’s a ………  day today. (terrible)
 7. She sings the song ……….. (good)
 8. He is a ……… driver. (careful)
 9. He drives the car……….. . (careful)
 10. The dog barks ………. (loud)

 Karşılaştırma Alıştırmaları 

 1. My house is (big) bigger  than yours.
 2. This flower is (beautiful) …………. than that one.
 3. This is the (interesting) ………. book I have ever read.
 4. Non-smokers usually live (long)…………  than smokers.
 5. Which is the (dangerous) …………. animal in the world?
 6. A holiday by the sea is (good)…………….  than a holiday in the mountains.
 7. It is strange but often a coke is (expensive) …………. than a beer.
 8. Who is the (rich) ……………  woman on earth?
 9. The weather this summer is even (bad) ……………. than last summer.
 10. He was the (clever) …………. thief of all.

İngilizce Sıfatlar Derecelendirme Konu Anlatımı

Derecelendirme (Superlative) ile karşılaştırmanın (Comparative) farkını örnek cümleler ile daha net bir şekilde görebilirsiniz. Aradaki farkı anlamak için bol bol soru çözmeyi unutmayın.

Ali is smarter than Mehmet. – Comparative

(Ali Mehmet’ten daha zekidir.)

Ali is the smartest student in the class. – Superlative

(Ali sınıftaki en zeki öğrencidir.)

Eda is more beautiful than Esra. – Comparative

(Eda Esra’dan daha güzeldir.)

Eda is the most beautiful girl in the world. – Superlative

(Eda dünyadaki en güzel kızdır.)

İngilizce Sıfatlar Örnek Metin 1

Adjectives Paragraph

I have a dream to visit Alaska. The weather is beautiful there. I love cold weather. When the temperature is low, I have energy! I also want to visit Alaska because I love nature. Alaska looks so pure and natural. I dream about its scenic landscape. In addition, there are wild animals. Finally, I want to learn important information about the native people of Alaska. Their culture sounds very interesting to me. I hope to visit this wonderful state soon.

Alaska’yı ziyaret etmek için bir hayalim var. Orada hava çok güzel. Soğuk havayı seviyorum. Sıcaklık düşük olduğunda enerjim var! Doğayı sevdiğim için Alaska’yı da ziyaret etmek istiyorum. Alaska çok saf ve doğal görünüyor. Onun doğal manzarasını hayal ediyorum. Ayrıca vahşi hayvanlar var. Son olarak, Alaska’nın yerlileri hakkında önemli bilgiler öğrenmek istiyorum. Kültürleri bana çok ilginç geliyor. Yakında bu harika durumu ziyaret etmeyi umuyorum.

İngilizce Sıfatlar Örnek Metin 2

Keeping Score in American Football

Keeping score in American football is more difficult than keeping score in soccer. In soccer, each goal is worth one point. For example, if a team scores five goals in a game, then the team’s score is five points. In American football, the scoring system is different. When a player carries the ball across the end zone, he scores a touchdown. A touchdown is worth six points. When a player kicks the football between the goal posts, that team gets one point or three points. Another sport that has easy scoring is basketball.

Amerikan Futbolunda Skor Tutmak

Amerikan futbolunda skor tutmak, futbolda skor tutmaktan daha zordur. Futbolda her gol bir puan değerindedir. Örneğin, eğer bir takım bir maçta beş gol atarsa, takımın puanı beştir. İçinde Amerikan futbolu, puanlama sistemi farklı. Bir oyuncu taşıdığında Top son bölgeyi geçerse bir gol attı sayılır. Bir touchdown altı puan değerinde. Bir oyuncu kale direkleri arasında topa vurduğunda, bu takım bir veya üç puan alır. Puanlaması kolay olan başka bir spor basketboldur.