Komünizm Nedir?

Komünizm Nedir? Komünist Kime Denir?

Komünizm ortak mülkiyet fikrine dayalı olarak gelişmiş olarak bir ideolojidir. Buna bağlı olarak yapılan hareketlerdir denilebilir. Bu yazımızda sizlere komünizm nedir, komünist kime denir, kurucusu kimdir bu konuda bilgi vermeye gayret göstereceğiz.

Latince kökenli bir kelime olarak ortak ve evrensel gibi anlamlara gelmektedir. Sınıfsız, parasız ve devletsiz bir toplumsal düzen ideolojisi olarak adlandırılabilir. Karl Marx ve Engels yazdığı Komünist Parti Manifestosu ile bağdaştırılan komünizmde kapitalizmin tamamen ortadan kaldırılması gerektiği düşüncesi savunulmaktadır. Sosyalizm göz önünde bulundurulduğunda en önemli fark özel mülkiyet fikrini hiçbir şekilde yer verilmemelidir.


Üretim araçlarının devletin elinde bulunması ve işin aslı sosyalizm komünizmin bir alt evresi niteliğindedir denilebilir. 20. yüzyıla damgasını vuran komünizm ideolojisine karşın üretim araçlarının tamamen toplumsal ortaklığa dayalı gerçekleştirilmesi ve özel mülkiyet kavramının ortadan kaldırılmasına öngörmektedir.

Devlet toplumunda yaşayan bütün herkese eşit davranmaktadır. Bu yüzden de bütün üretim ve işlemler devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu düşünce 1875 tarihli programında Marx açıklamalarında yer almaktadır. Marx, komünizmi ‘’herkesten yeteneğine göre herkese ihtiyacına göre’’ biçiminde ifade etmiş bulunmaktadır.


Komünizm zaman zaman birçok kişi tarafından savunulmuştur. Hatta tarih kitaplarında veya felsefe kitaplarında da sıkça bunlar karşımıza çıkmaktadır. Birçok toplumda komünizm denemeleri de bulunmuştur. En belirgin olan 1917’de Rusya’da ihtilali sonrasında Bolşevikler tarafından yapılmış olmaya çalışılan düzendir. Ancak burada tek parti diktatörlüğüne geçmiş olan komünizm, demokrasiye aykırı bir şekil almış bulunmaktadır. İnsan haklarını çiğneyen bu tarz bir yönetimin kabul etmeyen toplum komünizmi silmiş bulunmaktadır.Komünizm Nedir?

Komünizm genel anlamda aslında insanların menfaatlerinin halkın genel olarak bakılarak değerlendirilmesini sağlayan bir ideolojidir. Rusya, komünizmi emperyalist emelleri için bir silah olarak kullanmıştır. Çin’de de görülen bu tarz ideolojiler bulunmaktadır. Modern komünizm aslında 20. yüzyılın başından beri Dünya siyasetindeki büyük güçlerden biri olmaya başlamış bulunmaktadır. Karl Marx ile birlikte Engels’in kaleme almış olduğu Komünist Parti Manifestosu, bu anlamda çok ön plana çıkmaktadır. Özel mülkiyete dayalı kapitalist toplumun yerine meta üretiminin son bulduğu komünist bir toplum gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Temelinde yatan sebep aslında sınırsız ve ortak mülkiyete dayalı bir toplumun kurulması isteğidir. Genel hatları ile komünizme bakışta en önemli noktalardan bir tanesi hiç kuşku yok ki eşitlikçi yaklaşımı ve halkın adaleti dağılımı sebebiyle çok insan tarafından kabul edilmiş olmasından geçmektedir. Ancak elbette ki bu ütopyaya karşıt görüşler var olduğu gibi elbette ki yönetimindeki kişilerin bu olaya karşı yaklaşımları daha çok büyük önem arz etmektedir.

Komünist Nedir? Komünist Kime Denir?

Aslında komünist denildiğinde şunu bilmek gerekir ki komünizmin gerçek anlamda savunucusu olduğu gibi yaşayabilmesi de çok büyük önem arz etmektedir. Dil bilgisi anlamında komünizm yanlısı olan herkese komünist denilmektedir. Ancak toplumda bilinen dinsiz ve ahlaksız kişiler için kullanılan bu kavramın elbette ki yanlış bir yaklaşım olduğunu bilmek gerekir. Aslında dini bir figür olmaktan çok bir yönetim şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Zaten komünizm düşüncesinin ülkemizde çok fazla canlanmamasının en önemli sebeplerinden bir tanesi fikri savunan ve öncülüğünü yapan kişilerin özellikle dini yapısının ve inanç yapısının zayıf olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden de ülkemizde bu tür bir düşüncenin filizlenmesini önüne geçilmiştir.

Oysa ki üretim araçlarının ortak mülkiyeti, insanlar arasında eşitlik eşit dağıtım fikirleri genel anlamda toplumlar açısından olumlu sonuçlanacak noktalardır. Çin’de Mao, Rusya’da Lenin ile başlayan komünizmi gerçekleştirme düşünceleri tam manası ile gerçi ulaşamamıştır. Dünyada saraylar ve konaklar yapılıyorsa ve buralarda birileri yaşayacaksa elbette ki eşitlik ilkesinin yola çıkarak komünizmi uygulamaya çalışmak yanlış olacaktır.

Rusya’da şatolarda, saraylarda, konaklarda oturan kişiler gecekondularda yaşayan kişiler ile aynı dönemde aynı hisleri yaşayamamışlardır. Bütün bunlar genel hatlarıyla göstermektedir ki komünizmin uygulanabilmesi net olarak imkansız görünmektedir. Tüm dünyada devletsiz toplumların yaşayamayacağını ve mutlak milletlerin belirli bir devlet çatısı altında yaşamayı istekleri bu düşünceyi imkansız hale getirmektedir.

Komünizm Kurucusu Kimdir?

Komünizm bir ilim değildir. Aynı zamanda bilim de değildir. Komünizm aslında bir ideoloji ve inanış şeklidir. Bu şekli ilk bulan aslında Mejdek ismiyle bilinen bir İranlıdır. Mejdek ateşe tapmaktadır. İran şahı Kubâd Mejdek’e inanmıştı. 1848 yılında ise, Karl Marx, arkadaşı Engels ile ilk kez Komünist Beyannamesi’ni yayınladı. Bu sebeple Komünizmin babası Karl Marx olarak bilinmektedir. İlk enternasyonel bu olmakla birlikte ikinci enternasyonel Avrupa’da kurulmuştur. Son olarak Stalin tarafından yapılmış olan üçüncü enternasyonel sebebiyle Stalin de Leninist ve Marxist tavrıyla ön plana çıkmış bulunmaktadır.Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.