11. ve 12. Sınıflar İçin Almanca Dersleri

11. ve 12. Sınıflar İçin Almanca Dersleri
Gönderi Tarihi: 17.01.2024

Değerli öğrenci arkadaşlar, sitemizde yüzlerce Almanca dersi var. Sizlerden gelen talepler üzerine bu derslerimizi ilköğretim ve lise öğrencileri için gruplandırdık ve sınıflara göre ayırdık. Ülkemizde uygulanan milli eğitim müfredatına yaklaşık olarak uygun hazırlanan Almanca derslerimizi 11. sınıf ve 12. sınıf öğrencileri için kategorize ettik ve aşağıda listeledik.

Bildiğiniz gibi özellikle 12. sınıflar üniversite sınavına hazırlandıklarından dolayı bu sınıflarda Almanca dersleri biraz daha zayıf ilerlemektedir. Bazı okullarda genel tekrar yapılmakta bazı okullarda yeni konular işlenmektedir. Dolayısıyla bizim aşağıda verdiğimiz ders listesi okullarda işlenen konularla bire bir uyumlu olmayabilir. Bu nedenle biz bu yazımızda 11. sınıflarla 12. sınıfları bir arada vermeyi uygun gördük.

Aşağıda ülkemiz genelinde 11. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerine gösterilen Almanca derslerimizin listesi yer almaktadır. Aşağıdaki Almanca ünite listesi basitten zora doğru sıralanmıştır. Ancak bazı Almanca ders kitaplarında, bazı yardımcı kitaplarda konuların sırası farklı olabilir.

Ayrıca Almanca dersi işlenirken ünitelerin sırası Almanca dersine giren öğretmenin eğitim stratejisine göre de değişkenlik gösterebilir.

Türkiye’de genel olarak 11. ve 12. sınıflara gösterilen konular aşağıdaki gibidir fakat Almanca öğretmeninin tercihine göre bazı üniteler işlenmeyebilir, veya bunlardan başka ilave olarak farklı üniteler işlenebilir, bazı üniteler bir sonraki sınıfa yani 11. sınıfa bırakılabilir veya bazı üniteler 9. sınıfta iken işlenmiş olabilir. Ancak genel olarak 11. ve 12. sınıflarda Almanca derslerinde işlenen konular aşağıdaki gibidir.

11. Sınıf ve 12. Sınıf Almanca Dersleri

Almanca Sayılar

Almanca Vücudun Organları

Almanca Sıfat Tamlaması

Almanca Sıra Sayıları

Almanca Plural

Almanca Edatlar

Almanca Düzensiz Fiiller

Almanca Trennbare Verben

Almanca Konjunktionen

Almanca Bağlaçlar

Almanca Perfekt

Almanca Plusquamperfekt

Almanca Sıfat Derecelendirmeleri

Almanca Genitiv

Almanca Sıfat Çekimi

Değerli öğrenci arkadaşlar, 11. sınıflarda ve 12. sınıflarda Almanca derslerinde işlenen konular genel olarak yukarıdaki gibidir. Hepinize başarılar dileriz.