Almanca Sıfatlar ve Almanca Sıfat Tamlamaları

almanca ogrenen ogrenci arkadaslar Almanca Sıfatlar ve Almanca Sıfat Tamlamaları

Almanca Sıfatlar Konu Anlatımı

Almanca’da Sıfatlar (Adjektive) ve Sıfat Tamlamaları
  • I. SIFATLAR

Sıfat nedir?Varlıkların, nesnelerin, eşyaların vb. durumlarını, renklerini, biçimlerini, sayılarını, sıralarını, yerlerini ve benzeri özelliklerini belirten sözcüklere sıfat denir. Mesela mavi kalem, kırmızı balon, sıcak kahve, soğuk su, temiz gömlek, güzel oyuncak, uzun yol gibi cümlelerde bulunan mavi, kırmızı, sıcak, soğuk, temiz, güzel, uzun kelimeleri birer sıfattır. Bu örneklerde de görüldüğü gibi sıfatlar, Türkçe’de isimlerden önce veya sonra gelir ve isimlerle birlikte kullanılırlar. Sitemizde bulunan Almanca renkler konusunda renklerin de birer sıfat olduklarını belirtmiştik. mavi top, kırmızı araba, turuncu portakal, yeşil ağaç gibi sözcüklerde yer alan renk isimleri birer sıfattır.

Varlıkların durumlarını, renklerini, biçimlerini, sayılarını, sıralarını, yerlerini vs. özelliklerini belirten sözcüklere sıfat denir.

Sıfatlar, isimlerden önce gelir ve isimlerle birlikte kullanılırlar.

Kocaman bir bahçenin içinde uzun kavak ağaçları…
Bir bahçenin içinde kavak ağaçları…

Çocuk parkında oynayan güzel çocuklar, ellerinde kırmızı balonlar…
Çocuk parkında oynayan çocuklar, ellerinde balonlar…

Genç adam, yaşlı adama yer verdi otobüste…
Adam, adama yer verdi otobüste…

Yukarıdaki cümlelerde koyu ile yazılan kelimeler birer sıfattır. Sıfatları cümleden çıkardığımızda anlam eksilmesini görüyoruz. Özellikle son cümleden sıfatları çıkardığımızda cümle anlaşılmaz bir hale geliyor.
Tekrar tanımlayacak olursak varlıkların durumlarını, renklerini, biçimlerini, sayılarını, sıralarını, yerlerini vs. özelliklerini belirten sözcüklere sıfat denir. Örneğin kırmızı, büyük, küçük, yaşlı, eski, yeni, güzel, çirkin gibi kelimeler birer sıfattır.


(Türk dilbilgisinde bu kelimeler tek başlarına kullanıldığında sıfat değildir, sadece isimdir. Ancak “kırmızı kalem” şeklinde bir isimle beraber kullanılırsa o zaman sıfat özelliği kazanır, bu durumda “kırmızı kalem” sıfat tamlaması olmuş olur. Eğer bu kelimeler bir fiilin önünde kullanılırsa o zaman bunlara zarf denilir.)

Almanca’da ise jung (genç), grün (yeşil), gut (iyi) gibi kelimeler birer sıfattır.
Cümlede tek başlarına kullanılabilir, fiili niteliyorsa yine zarf görevi görür.
Fakat Almanca’da bu şekilde tek başına kullanılan sıfat sayısı çok azdır.
Sıfatların büyük bir bölümü yanında bir isim olmasını gerektirir, zaten sıfatın asıl görevi de herhangi bir varlığı nitelemektir.Dolayısıyla tek başına “kırmızı” kelimesini sıfat olarak algılamaktansa “kırmızı balon” sözcüklerindeki kırmızı sözcüğünü sıfat olarak algılamak daha yerinde olacaktır.


Almanca’da en çok kullanılan sıfatlardan bazıları şunlardır :

gut : iyi
schlecht : kötü
hässlich : çirkin
schön : güzel
grün : yeşil (ve tüm renkler birer sıfattır)
jung : genç
alt : yaşlı
faul : tembel
gesund : sağlıklı
krank : hasta
tief : alçak
hoch : yüksek
fleissig : çalışkan
klein : küçük
neu : yeni
alt : eski
klug : akıllı
sauber : temiz
lang : uzun
.

Şimdi Almanca’da en çok kullanılan sıfatları bir tablo halinde öğrenelim.

ALMANCA SIFATLAR

gut İYİ
schlecht KÖTÜ
hässlich ÇİRKİN
schön GÜZEL
jung GENÇ
alt YAŞLI – ESKİ
faul TEMBEL
gesund SAĞLIKLI
krank HASTA
tief ALÇAK
hoch YÜKSEK
lang UZUN
klein KÜÇÜK
neu YENİ
alt ESKİ
klug AKILLI
sauber TEMİZ
fleissig ÇALIŞKAN

Almanca’da günlük hayatta en çok kullanılan sıfatlar yukarıdaki gibidir. Elbette bu listenin daha fazla uzatılması mümkündür. Ancak bizim amacımız Almanca’da en çok kullanılan sıfatları öğrenmektir. Yoksa Almanca’daki bütün sıfatları buraya yazmaya çalışırsak çok çok uzun bir liste karşımıza çıkar. Almanca’da yüzlerce hatta binlerce sıfat bulunmaktadır. Biz günlük hayatta, günlük konuşmalarda ihtiyacımızı karşılayacak kadar Almanca sıfat öğrensek yeterlidir.

Almanca sıfatlı cümleler

İSİM + IST/SIND + SIFAT

Das Auto ist alt.
Otomobil eskidir.

Das Auto ist rot.
Otomobil kırmızıdır.

Das Auto ist gut.
Otomobil iyidir.

Das Auto ist sauber.
Otomobil temizdir.

Das Auto ist neu.
Otomobil yenidir.

Das Auto ist teuer.
Otomobil pahalıdır.

Das Hemd ist sauber.
Gömlek temizdir.

Almanca sıfatlı soru cümleleri

IST/SIND + İSİM + SIFAT

Ist das Buch alt?
Kitap eski midir?

Ist das Buch rot?
Kitap kırmızı mıdır?

Ist der Spiegel sauber?
Ayna temiz midir?

Ist das Zimmer breit?
Oda geniş midir?

Ist Sandra alt?
Sandra yaşlı mıdır?

İst Hans jung?
Hans genç midir?

Ist Jasmin dünn?
Jasmin zayıf mıdır?

Almanca sıfatlı olumsuz cümleler

İSİM + IST/SIND + NICHT + SIFAT

Das Buch ist nicht alt.
Kitap eski değildir.

Das Buch ist nicht rot.
Kitap kırmızı değildir.

Der Spiegel ist nicht sauber.
Ayna temiz değildir.

Dagmar ist nicht jung.
Dagmar genç değildir.

Hans ist nicht dick.
Hans şişman değildir.

Değerli arkadaşlar, bu dersimizde Almanca sıfatları gördük ve sıfatları kullanarak nasıl basit cümleler kurabileceğimizi öğrendik. Gördüğünüz gibi Almanca basit cümlelerin içinde sıfat kullanmak gayet kolaydır. Yukarıdaki örneklerde Almanca düz cümlelerin, Almanca olumsuz cümlelerin ve Almanca soru cümlelerinin kalıplarını verdik. Siz de bu kalıplara uygun olarak dilediğiniz gibi sıfatlı cümleler kurabilirsiniz. Hatta yukarıda bizim yazdığımız örnek cümlelerdeki sıfatları ve isimleri değiştirerek kendiniz de başka farklı cümleler kurabilirsiniz.


Almanca Sıfat Tamlaması Konu Anlatımı

  • II. SIFAT TAMLAMALARI

Bir veya daha fazla sıfatın, bir veya daha fazla ismi, renk, biçim, sayı vb. bakımından nitelediği kelime gruplarına sıfat tamlaması denir.
Örneğin kırmızı balon, yeşil kravat, hızlı işlemci, genç adam, uzun kavak ağacı, gibi kelime grupları birer sıfat tamlamasıdır.
Türkçe’de sıfat tamlamaları bir sıfat ve bir ismin yanyana gelmesiyle oluşurken, Almanca’da sıfat tamlamaları için aşağıdaki genel kalıp kullanılır:

ARTİKEL + SIFAT + İSİM

Yukarıdaki kalıpta da görüldüğü gibi sıfatlar artikel ile isim arasında yer alır.
Almanca’da belirli, belirsiz, olumsuz belirsiz gibi artikel türleri olduğundan dolayı, sıfatlar da artikele uyum sağlamak
zorundadır ve her artikele göre sıfatlar farklı ekler alır.Bu arada, sıfatların aldığı eklerin sadece artikele göre değiştiğini
söylemek yanlış olur.
Sıfatların aldığı ekler, artikele, ismin tekil veya çoğul oluşuna, ismin haline göre değişir.Ancak Almanca sıfat tamlamaları konusunda daha da ayrıntıya girmeden önce dilerseniz daha eski konularımızı biraz hatırlayalım. Öncelikle Almanca artikeller konusunu tazelemeniz gerekmektedir. Bir başka Almanca artikeller konusuna da göz atınız, bu konuda da artikeller başka bir açıdan ele alınmış.

Ayrıca der das die yani Almanca belirli artikeller konu anlatımı ve özellikle de Almanca belirsiz artikeller konu anlatımlarımıza da mutlaka göz atınız. Çünkü artikeller konusunu tam olarak öğrenmeden Almanca sıfat tamlaması dersini tam olarak kavrayamazsınız. Hatta Almanca artikeller konularına göz atmaya başlamışken neden daha da derine inip konuyu ayrıntılarıyla birlikte öğrenmeyelim ki? Bunun için işte size detaylı bir konu anlatımı daha verelim, Almanca olumsuz belirsiz artikeller konu anlatımı dersini de okuduktan sonra artık artikeller konusunda bilmediğiniz bir şey kalmayacak demektir. Son olarak bir de Almanca’da nerede artikel kullanılır nerede artikel kullanılmaz onu da öğrendik mi artık Almanca sıfat tamlaması konusuna başlayabiliriz 🙂

ARTİKELİ DER – DİE – DAS OLAN İSİMLERLE TAMLAMA YAPMA KURALI

ARTİKEL + SIFAT + SIFATA EKLENEN E TAKISI + İSİM

Sıfat : rot : Kırmızı
İsim : das Buch : Kitap
Tamlama : das rote Buch (Kırmızı kitap)

Sıfat : alt : Yaşlı
İsim : der Mann : Adam
Tamlama : der alte Mann (Yaşlı adam)

Sıfat : klein : Küçük
İsim : die BLume : Çiçek
Tamlama : die kleine Blume (Küçük çiçek)

Örneklerde görüldüğü gibi, der-die-das artikellerinden hangisini kullanırsak kullanalım, sıfata -e takısı ekliyoruz.
Yukarıdaki örnekler tekil isimler içindi, şimdi çoğul isimlere bakalım.
Bildiğiniz gibi çoğul isimlerle die artikeli kullanılıyordu.
Çoğul isimlerle tamlama yaparken bu kez -e takısını değil, -en takısını kullanacağız yani sıfata -en takısını ekleyeceğiz.

Sıfat : rot : Kırmızı
İsim : die Bücher : Kitaplar
Tamlama : die roten Bücher (Kırmızı kitaplar)

Sıfat : alt : Yaşlı
İsim : die Männer : Adam
Tamlama : die alten Männer (Yaşlı adamlar)

Sıfat : klein : Küçük
İsim : die BLumen : Çiçekler
Tamlama : die kleinen Blumen (Küçük çiçekler)

ARTİKELİ EIN – EINE OLAN İSİMLERLE TAMLAMA YAPMA KURALI

Bildiğimiz gibi der ve das artikellerinin belirsizi ein, die artikelinin belirsizi eine ‘dir.
O halde ein artikeliyle bir tamlama yapılacaksa:

EIN + CİNSİYETSİZ İSİMLER İÇİN (DAS) SIFATA ES TAKISI EKLENİR + İSİM

EIN + ERİL CİNS İSİMLER İÇİN (DER) SIFATA ER TAKISI EKLENİR + İSİM

EINE + DİŞİ CİNS İSİMLER İÇİN (DIE) SIFATA E TAKISI EKLENİR + İSİM

Yukarıdaki kuralı da diğerleri gibi ezberlemek lazımdır.

Sıfat : alt : Yaşlı
İsim : der Mann : Adam
Tamlama : ein alter Mann (Yaşlı bir adam)

Sıfat : klein : Küçük
İsim : die BLume : Çiçek
Tamlama : eine kleine Blume (Küçük bir çiçek)

Sıfat : rot : Kırmızı
İsim : das Buch : Kitap
Tamlama : ein rotes Buch (Kırmızı bir kitap)

Hatırlayacağınız gibi, ein ve eine artikelleri çoğulda kullanılmıyordu.
Dolayısıyla çoğul isimler için şöyle bir kural verilebilir:

SIFATA E TAKISI EKLENİR + İSİM

Sıfat : alt : Yaşlı
İsim : der Mann : Adam
Tamlama : alte Männer (Yaşlı adamlar)

Sıfat : klein : Küçük
İsim : die BLume : Çiçek
Tamlama : kleine Blumen (Küçük çiçekler)

Sıfat : rot : Kırmızı
İsim : das Buch : Kitap
Tamlama : rote Bücher (Kırmızı kitaplar)

Yukarıda tekil isimlerle kullanılan sıfatlardan örnekler verdik.
Örneklerin tamamı yalın halde bulunan isimlerden oluştu.
Önümüzdeki derslerde ismin diğer halleri için sıfatlara eklenen ekleri inceleyeceğiz.
Bir de Almanca’da ismin hallerine göre sıfatlar; -İ haliyle kullanılan sıfatlar, -E haliyle kullanılan sıfatlar ve -İn haliyle kullanılan sıfatlar olmak üzere üçe ayrılırlar. Önümüzdeki konularda bunlara da yer vereceğiz.

Almanca sıfatlarda derecelendirme, karşılaştırma

Türkçede olduğu gibi Almancada da sıfat derecelendirmeleri yapılmaktadır. Mesela:

Güzel, daha güzel, en güzel

Soğuk, daha soğuk, en soğuk

İyi, daha iyi, en iyi

Temiz, daha temiz, en temiz

Hızlı, daha hızlı, en hızlı

gibi kıyaslamalar sıfat derecelendirmelerine örnek olarak verilebilir. Almanca’da sıfatların 3 kademe üstünlük derecesi vardır. Bunlardan birincisi der Positiv denilen sıfatın normal halidir yani yeşil, küçük, sıcak gibi sıfatlar der Positiv kapsamındadır. İkinci derece daha üstünlük derecesi denilen der Komporativ derecesidir.Bu dereceye de daha yeşil, daha küçük, daha sıcak sıfatları örnek olarak verilebilir. Almanca sıfatlarda Üçüncü derece en üstünlük derecesidir. Bu derece der Superlativ (veya der Elativ de denir) olarak adlandırılır. Bu dereceye ise en yeşil, en küçük, en sıcak şeklinde örnekler verilebilir.

Almanca sıfat karşılaştırmalarına örnekler:

groß büyük
größer daha büyük
am größten en büyük
fröhlich neşeli
fröhlicher daha neşeli
am fröhlichsten en neşeli
schnell hızlı
schneller daha hızlı
am schnellsten en hızlı
dick şişman
dicker daha şişman
am dicksten en şişman
gut iyi
besser daha iyi
am besten en iyi

Değerli arkadaşlar Almanca sıfatlar adlı bu dersimizde Almanca en çok kullanılan sıfatları öğrendik, Almanca sıfatları cümle içinde kullandık ve Almanca sıfatlarda karşılaştırma konusunu öğrenerek bazı sıfatların derecelendirilmesine örnekler verdik.

Almanca sıfatlar konusu ile ilgili olarak daha ileri seviye derslerimiz olacaktır. Konuyla ilgili olarak anlamadığınız hususları, sorularınızı, görüş ve önerilerinizi aşağıdaki soru alanına yazınız. Eğitmenlerimiz en kısa sürede yanıtlayacaktır.

Başarılar dileriz.

RİSALE-İ NUR’DAN VECİZELERÖmür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur.

İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gâyesi; Hâlık-ı Kâinat’ı tanımak ve O’na îmân edip ibâdet etmektir.

En bahtiyar odur ki : Dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya fedâ etmesin.

Hâlık-ı Rahmân’ın ibâdından istediği en mühim iş, şükürdür.

Amelinizde Rızâ-yı İlâhî olmalı. Eğer O râzı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

Bu dünya fanidir. en büyük dava, baki olan alemi kazanmaktır. insanın i’tikadı sağlam olmazsa, davayı kaybeder.

Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor.

Sultan-ı kâinat birdir, her şey’in anahtarı O’nun yanında, her şeyin dizgini O’nun elindedir.

NAMAZIN EHEMMİYETİ NEDİR? TIKLA ÖĞRENİNSANIN EN BÜYÜK DAVASI NEDİR? TIKLA ÖĞRENLİSEDE GÖRDÜĞÜMÜZ DERSLER ALLAH’I BİZE NASIL TANITTIRIYOR? TIKLA ÖĞRENGençlik Rehberinde izah edildiği gibi, gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde, gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fâni ve geçici gençliğini iffetle hayrata istikamet dairesinde sarf etse, onunla ebedî, bâki bir gençliği kazanacağını bütün semâvî fermanlar müjde veriyorlar.

Eğer sefahete sarf etse, nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katl, milyonlar dakika hapis cezasını çektirir; öyle de, gayr-ı meşru dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri, âhiret mes’uliyetinden ve kabir azabından ve zevâlinden gelen teessüflerden ve günahlardan ve dünyevî mücâzâtlarından başka, aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu aklı başında her genç tecrübeyle tasdik eder.
.
.
.
Eğer istikamet dairesinde gitse, gençlik gayet şirin ve güzel bir nimet-i İlâhiye ve tatlı ve kuvvetli bir vasıta-i hayrat olarak âhirette gayet parlak ve bâki bir gençlik netice vereceğini, başta Kur’ân olarak çok kat’î âyâtıyla bütün semâvî kitaplar ve fermanlar haber verip müjde ediyorlar. Madem hakikat budur. Ve madem helâl dairesi keyfe kâfidir. Ve madem haram dairesindeki bir saat lezzet, bazan bir sene ve on sene hapis cezasını çektirir. Elbette, gençlik nimetine bir şükür olarak, o tatlı nimeti iffette, istikamette sarf etmek lâzım ve elzemdir.

almancax ekibi başarılar diler…One thought on “Almanca Sıfatlar ve Almanca Sıfat Tamlamaları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir