Albert Einstein

Albert Einstein

İçindekiler 
Albert Einstein 1879 yılının 14 Mart ayında doğmuş olan Yahudi asıllı Alman teorik fizikçidir. 1880 yılının Haziran ayında ailesi Munich’e taşınmıştır. Babası Hermann ve abisi Yakop burada elektrik mühendisliği konusunda bir şirket kurmuşlardır. Einstein normal bir çocukluk hayatı geçirmiştir. 1884 yılında eğitimi için özel dersler ve 1885’te ise keman dersleri almıştır. Sizlere bu yazımızda ünlü teorik fizikçinin neler yaptığı ve nasıl bir hayat yaşadığı hakkında bilgiler vermeye gayret göstereceğiz.
 

Albert Einstein Kimdir?

 
Albert Einstein ismi bilimle ilgisi olmayanlara dahi yabancı gelmemektedir. Önceleri geri zekalı olduğu düşünmesine rağmen atomu parçalayarak bir dahi olduğunu ispat eden Albert Einstein, okuldaki üşengeçliği ve tembelliği ile öğretmenleri tarafından dışlanmış bir çocukluk geçirmiştir. Zekası fark edilene kadar kendi dünyasında bir çok zorluk ve sıkıntı yaşamıştır. Okulu hiç sevememiş ve zekasını tamamen kendisi yönlendirmiştir. Her şeye meraklı ve hayal gücü çok zengin bir çocukluk geçirdiği söylenilen Einstein, 1879 yılında Güney Almanya’da dünyaya gelmiştir. Einstein, kuantum fiziğinin değerini anlayan ilk fizikçi olarak kabul edilmektedir.
 
Aşınma enerjisine uygulamış ve burada foto elektriği açıklamıştır. Bu çalışmalar 1905 yılında bir dergide de yayınlanmıştır. 3. yazısında ise görelilik teorisini temellerini atmıştır. Daha sonra 20. yüzyılın en kuramsal fizikçisi olarak anılmaya başlayan Einstein, görelilik kuramını geliştirmiştir. İstatiksel mekanik, kuantum mekanik ve kozmoloji alanlarında önemli katkılarda bulunmuştur. Modern bilime çok büyük katkıları olan Einstein, fizik alanındaki çalışmalarından özellikle zaman ve uzay bağlılığını izafiyet teorisi ile tanıtmıştır. 1909’da Zürih Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayan Einstein, çok kısa süre sonra burada profesör olarak görev almaya başlamıştır. Kuramsal fiziğe katkıları yadsınamaz olduğunu Einstein, hayatta yapmış olduğu başarılarla Nobel fizik ödülünü almayı başarmıştır.
 

Albert Einstein Hayatı

 
Albert Einstein hayatı denildiğinde aslında enteresan bir çocukluk, farklı bir gençlik, harika bir hayal gücü muhteşem bir daha yatmaktadır. Okul ile hoşnutsuzluk yaşamasına rağmen yüksek notlar alan ve çoğu dönemde sınıfında birinci olan Enstein, 1894’te ailesinin iflası sonrası İtalya’ya yerleşmiştir. Burada Enstitü’ye giden Einstein, İsviçre’de eğitimine devam etmiştir. Babasının istediği gibi elektrik mühendisi olamayacağını anlamış ve 2 yıl sonra Matematik ve Fizik öğretmeni olmak için Swiss Federal Politeknik Enstitüsü’nde eğitimine devam etmiştir. Albert Einstein yapmış olduğu çalışmalar ile birlikte ön plana çıkarken üniversitelerde profesörlük görevleri yapmıştır.
 
1933 yılında Almanya’da Nasyonal Sosyalist Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte çalışmalarına izin verilmeyince 40 bilim adamı adına Mustafa Kemal Atatürk’e bir mektup yazarak Türkiye’de çalışmalarına devam etmelerini istemiştir. İstanbul Üniversitesi’nde çalışma imkanı tanımış bu dönem Einstein’a İsrail Başbakanlığı teklif edilmiş ve Einstein ise kabul etmemiştir. 1945 yılında Roosvelt’e bir mektup yazarak nükleer silahların yapılabileceğini bahsetmiştir. Bundan sonra nükleer silahların oluşumuna ve kullanılmasına neden olduğu için büyük pişmanlık duyduğunu dile getiren Einstein, 1948 yılında Brandeis Üniversitesi’nde komitede görev almıştır. 18 nisan 1955 yılında bir iç kanama sonucunda hayatını kaybeden Einstein’ın yapmış olduğu son çalışma yarım kalmıştır. Ölümünden sonra otopsisini yapan doktor Thomas Stoltz Harvey beynindeki anormalliği fark etmiştir. Einstein’ın beyni üzerinde yapılan çalışmalarda normal insanlara oranla yüzde 73 oranında daha kıvrımlı olduğu gözlemlenmiş bulunmaktadır.
 

Albert Einstein Buluşları

 
Albert Einstein buluşları arasında maddeler halinde söylemek gerekirse öncelik her zaman için özel görelilik Kuramıdır. İzafiyet teorisi olarak da bilinen bu kuramın yanı sıra kütle çekiminin geometrik kuramı olarak bilinen genel görelilik kuramını da yine Einstein bulmuştur. Ayrıca kütle enerji denkliği Brown hareketi ve istatistiksel fizik, fotoelektrik etkisi Einstein istatiği ve kuantum fiziği ile belirsizlik ilkesi konusunda da buluşlar yapmıştır. Newton’un herkes için aynı olan ve her mekanda aynı işleyen mutlak zaman fikrini yıkan Einstein uzaklık ve zaman kavramlarını gözlemleyen kişiye bağlı olarak değişebileceğini iddia etmiştir. Genel görelilik Kuramı ile kütle çekiminin geometrik kuramı olarak da geçen kuramı ortaya koyan Einstein, uzay ve zaman hesaplanmasının mümkün olduğunu ortaya koymaktadır.
E=mc2 formülüyle 1905 yılında çağdaş bilimin temellerini atan Einstein, 1921 yılında Nobel fizik ödülünü fotoelektrik etkisi üzerine yapmış olduğu kuram çalışmaları ile tamamlamıştır. Özellikle kendi döneminde üretilen dolaplardan memnun olmayan Einstein, Berlin şehrinde bir ailenin yanlış bir şekilde üretilmiş olan buzdolabı yüzünden can verdiğini öğrenince elektriksiz bir şekilde çalışan buzdolabı yapmaya karar vermiştir. Fakat maddi imkânsızlıklar ona bu konuda sıkıntı çıkarılmış bulunmaktadır. Bunların da göz önünde bulundurulmasıyla aslında özellikle Einstein’ın atom bombası çalışmalarındaki üzüntünün de sebebi göz önünde bulundurulmaktadır.
 Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir