Almanca Bağlaçlar

alman bayragi tasiyan ogrenci Almanca Bağlaçlar

Bu dersimizde Almanca bağlaçları (Konjunktionen) göreceğiz değerli öğrenciler. Bağlaçlar iki ya da daha fazla kelimeyi birbirine bağlayan sözcüklerdir. Bağlaçlar sadece kelimeleri değil, aynı zamanda cümleleri de birbirine bağlayabilirler.Almanca bağlaçlar (Konjunktionen) adlı bu harika konu anlatımımızı dikkatle incelemenizi tavsiye ederiz. almancax eğitmenleri sizler için hazırladı. Almanca bağlaçlar konusu Almanca cümleleri doğru kurabilmek ve cümle çeşitliliği açısından iyice öğrenilmesi gereken konulardan biridir. Almanca bağlaçlar konusu genellikle Almanca öğrenmeye yeni başlayanlara değil de biraz daha temeli olanlara ve orta seviyede Almanca bilenlere öğretilir.

Ülkemizdeki eğitim müfredatına göre ise sadece “ve” “ile” gibi birkaç bağlaç 9. ve 10. sınıflarda öğretilir, diğer bağlaçlar 11. ve 12. sınıflarda öğretilir.

Şimdi Almanca bağlaçlar adlı konumuza başlayalım. Biz Almanca bağlaçlar konusu ile ilgili olarak Almancada en çok kullanılan bağlaçları göreceğiz. Her bir bağlaç ile ilgili örnek cümleler kuracağız ve konumuzu bitireceğiz.


Almanca und bağlacı

Und bağlacı : Und bağlacı “ve” anlamına gelir. Kullanımı Türkçedeki ve bağlacı gibidir. İki veya daha fazla sözcüğü, örneğin iki veya daha fazla fiili, sıfatı, ismi vb. ve iki cümleyi birbirine bağlamaya yarar. Almanca und bağlacı ile ilgili örnek cümleler aşağıda yer almaktadır.

Muharrem und Meryem kommen.

Muharrem ve Meryem geliyorlar.

Said und Hamza sprechen und kommen.

Said ve Hamza konuşuyorlar ve geliyorlar.

Das Buch und das Heft sind rot.

Kitap ve defter kırmızıdır.

Das Buch ist gelb und rot.

Kitap sarı ve kırmızıdır.


Almanca sowohl ….. als bağlacı, sowohl ….. wie bağlacı

sowohl ….. als bağlacı, sowohl ….. wie bağlacı : Bu iki bağlaç da yaklaşık olarak aynı anlama geldiğinden bu ikisini aynı kapsamda ele aldık. Bu iki bağlaç “hem ….. hem de” anlamına gelmektedir. Kullanımları da aynıdır. Biri diğerinin yerine kullanılabilir. Bu bağlaçlarla ilgili aşağıdaki örnek cümleleri inceleyiniz.

Sowohl Efe als Mustafa kommen.

Hem Efe hem de Mustafa geliyor.

Ömer sowohl läuft wie spricht.

Ömer hem yürüyor hem de konuşuyor.

Mein Bruder spricht sowohl Türkisch als Deutsch.

Kardeşim hem Türkçe hem de Almanca konuşuyor.

Der Ball ist sowohl gelb wie rot.

Top hem sarı hem kırmızıdır.


Almanca oder bağlacı

oder bağlacı : Oder bağlacı veya (ya da) anlamına gelmektedir. Kullanımı Türkçedeki gibidir. Almanca oder bağlacı ile ilgili örnek cümleleri aşağıda istifadenize sunuyoruz.

Die Katze ist gelb oder weiß.

Kedi sarı veya beyazdır.

Ich gehe morgen oder übermorgen.

Yarın veya yarından sonra gidiyorum.

Muharrem spielt Basketball oder singt.

Muharrem basketbol oynuyor veya şarkı söylüyor.

Mein Vater kauft das Brot oder das Gebäck.

Babam ekmek veya bisküvi satın alıyor.Almanca aber bağlacı

aber bağlacı : Aber bağlacı fakat-ama-lakin şeklinde Türkçeye çevrilir. Genel kullanımı Türkçedekine benzerdir. Genellikle iki cümleyi birbirine bağlamak için kullanılır. İki cümle birbirine bağlanırken aber bağlacından önce virgül kullanılır. Almanca aber bağlacı ile ilgili tarafımızca hazırlanan örnek cümleler aşağıda mevcuttur.

Das Auto ist grün, aber das Rad ist blau.

Araba yeşildir fakat bisiklet mavidir.

Mein Schwester spricht, aber nicht hört.

Kız kardeşim konuşuyor fakat dinlemiyor.

Ich mag lesen Buch, aber ich mag nicht Musik hören.

Kitap okumayı severim fakat müzik dinlemeyi sevmem

Ich kann laufen, aber ich kann nicht rennen.

Yürüyebiliyorum ama koşamıyorum.

Almanca sondern bağlacı

sondern bağlacı : Sondern bağlacı bilakis-aksine anlamına gelmektedir. İki cümleyi birbirine bağlar. almancax ekibinin sondern bağlacı ile ilgili yazdığı örnek cümleleri aşağıda bulabilirsiniz.

Der Tisch ist nicht blau, sondern rot.

Masa mavi değil, bilakis kırmızıdır.

Ahmet ist nicht im Garten, sondern er ist in der Schule.

Ahmet bahçede değildir, bilakis o okuldadır.

Das ist nicht Ahmet, sondern Hasan.

Bu Ahmet değildir, bilakis Hasan’dır.

Meine Mutter kommt nicht, sondern geht.

Annem gelmiyor, bilakis gidiyor.

Almanca denn bağlacı

denn bağlacı : Denn bağlacı çünkü anlamına gelmektedir, genellikle iki cümleyi birbirine bağlar. Almanca denn bağlacı ile ilgili bazı örnek cümleleri almancax ekibi sizler için hazırladı. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz.

Ich kann heute nicht rennen, denn ich bin müde.

Bugün koşamam çünkü yorgunum.

Ich schwitze, denn ich spiele Fußball.

Terliyorum çünkü futbol oynuyorum.

Lara kann kein Auto kaufen, denn sie hat kein Geld.

Lara araba alamaz çünkü onun parası yok.

Ich lese Buch nicht, denn ich mag nicht lesen.

Kitap okumuyorum çünkü okumayı sevmiyorum.

Değerli öğrenciler, bağlaç dediğimiz sözcükler ya da sözcük grupları cümlelerin birbirine bağlanmasını sağlar. Almancada Konjunktionen olarak isimlendirilen bağlaçlar içinde yer aldıkları ve ayırdıkları cümlelere göre farklı türde olurlar. Özellikle Almancada yer alan bazı bağlaçların Türkçede karşılığı da yoktur.

Almanca Bağlaçlar konusunu bitirmeden önce biraz daha ileri seviye olan arkadaşlar için daha detaylı bilgiler ve birkaç tablo vereceğiz. Almanca öğrenmeye yeni başlayan veya Almanca bağlaçları yeni öğrenen arkadaşların aşağıdaki bilgileri edinmelerine gerek yoktur. Yukarıda verdiğimiz bilgiler yeterlidir. Şimdi Almanca bağlaç türleri hakkında özet bilgiler verelim.

Aynı Türde Sözcükleri Ayıran Bağlaçlar (Nebenordnende Konjunktionen)

Bu grupta yer alan bağlaçlar aynı tür sözcük ya da cümlelerin birbirine bağlanmasında görevlidir. Cümle kuruluşları temel cümle ile aynıdır.

Almanca Bağlaç Türkçe Karşılığı
und ve
oder veya
denn çünkü
aber ama
sondern bilakis / daha ziyade
doch buna rağmen
  • und ve oder yan cümlelerin bağlanması için tercih edilirken virgülsüz kullanılır.
  • denn, aber, sondern, doch kullanılırken cümleler virgül ile ayrılmaktadır.
  • aber, sondern, doch bağlaçları temel cümlelerin ayrılmasında kullanılır.
  • denn bağlacı ise sadece temel cümle içerisinde yer alan sözcük ya da sözcük gruplarının bağlanması için kullanılır.
  • Bir diğer özellik ise ikinci cümlede kullanılan özne ya da fiil aynı olduğunda tekrarlanmasına gerek duyulmaz.

Birden Fazla Bağlacın Kullanıldığı Cümleler

Bu grupta yer alan bağlaçlar da aynı türdeki sözcüklerin bağlanmasına yardım ettiği için Nebenordnende Konjunktionen grubu içinde sayılırlar. Almancada yaygın kullanılan bu bağlaçlar aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Almanca Bağlaç Türkçe Karşılığı
entweder … oder ya … ya
sowohl … als auch yanı sıra
weder … noch ne … ne
zwar … aber … ama …
nicht nur … sondern auch sadece … değil, aynı zamanda

 

Farklı Türde Sözcükleri Ayıran Bağlaçlar (Unterordnende Konjunktionen)

Bu grupta yer alan bağlaçlar ise temel cümle ve yan cümlelerin bağlanması için görevlidir. Bu tür cümlelerde virgül ile ayrılma kuralı bulunur.

Almanca Bağlaç Türkçe Karşılığı
sobald olur olmaz
weil çünkü
nachdem sonrasında
obwohl rağmen
soweit şimdiye kadar
falls şayet
während sırasında
ob olup olmadığını
damit böylece / için
wenn -dığında
bevor -meden
indem sırasında / -ken
da -den dolayı
als -iken
dass -diği
bis -e kadar
solange …-diği sürece
seit / seitdem -den beri
Bağlaç olarak kullanılan edat sözcükleri;
Almanca Edat Türkçe Karşılığı
vorher önceden
außerdem ayrıca
deswegen bu yüzden
beziehungsweise daha doğrusu
genauso aynı şekilde
dann sonra / bunun üzerine
trotzdem yine de

Değerli arkadaşlar Almanca bağlaçlar konusu hakkında sizlere vereceğimiz bilgiler bu kadardı. Yukarıda hem en çok kullanılan Almanca bağlaçları gördük hem de bu bağlaçlarla alakalı birçok örnek cümleler kurduk. almancax ekibi olarak her yerde bulamayacağınız orjinal içerikleri sizler için üretmeye devam ediyoruz. Sizler de kendiniz yukarıdaki örnek Almanca cümlelerden yola çıkarak farklı cümleler kurabilir ve yabancı dilinizi geliştirebilirsiniz.

Başarılar dileriz.One thought on “Almanca Bağlaçlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir