T Harfi İle Başlayan Almanca Kelimeler

T Harfi İle Başlayan Almanca Kelimeler
Gönderi Tarihi: 14.01.2024

Almanca T Harfiyle Başlayan Kelimeler ve Türkçe Anlamları. Değerli arkadaşlar aşağıdaki Almanca kelime listesi üyelerimiz tarafından hazırlanmış olup bazı eksikler olabilir. Bilgi vermek maksadı ile hazırlanmıştır. Forum üyelerimiz kendi çalışmalarını yayınlayabilmektedirler. Sizler de forumumuza üye olarak Almanca ders çalışmalarınızı yayınlayabilirsiniz.

Burada T harfi ile başlayan Almanca kelimeler yer almaktadır. Eğer günlük hayatta Almanca en çok kullanılan kelimeleri öğrenmek isterseniz şuraya tıklayınız : Almanca Kelimeler

Şimdi kelime ve cümle listemizi verelim:

Tabak tütün
Tablett tepsi
Tablette hap, tablet
Tadel, Vorwurf azar
Tafel, gedeckter Tisch sofra
Tafel; Holz; hölzern tahta
Tafelwein sofra şarabı
Tag gün
Tag und Nacht gece gündüz
Tagebuch führen günlük tutmak
tagelang günlerce
tagelang; Tagebuch günlerdir
Tageslicht aydınlık
Tageslohn yevmi
täglich (Adj.) günlük
täglich (Adj.), jährlich, monatlich (auch: Monatslohn usw.) günlük; yıllık/senelik, aylık usw.
täglich (Adverb) hergün
tagsüber gündüzün
Tagtraum, Phantasie, Illusion hayal
Taille, Lende; Bergpass bel
Tal vadi


talentiert, begabt yetenekli
Tampon tampon, fitil
Tankstelle benzin istasyonu
Tankwart benzinci
Tanne köknar
Tanne; Kiefer; Nadelbaum çam (ağacı)
Tante, Schwester der Mutter; Anrede einer älteren Dame teyse
Tante, Schwester des Vaters hala
Tanz dans
tanzen dans etmek
tapfer yürekli; cesur; yiyit
Taschendieb yankesici
Taschenlampe el feneri
Taschenmesser çakı
Taschentuch mendil
Tasse Tee çay porselen bardakta
Tat; Verb; jur.:Verbrechen eylem
Tatort olay yere
Tätowierung dövme
Tatsächlich?, Wirklich? Öyle mi?
Tau jale
taub sağır
Taucher dalgıç
Taugenichts; Vagabund avare
tauschen değiş tokuş etmek
tausend bin
tausend Dank bin şükret
tausende binlerce
Tauwetter ılık hava
Taxe, Taxi taksi
Technik; technisch teknik
technische Wartung teknik bakım
Tee çay
Tee einschenken çay koymak
Tee ziehen lassen çay demlenmek
Teeglas çay bardağı
Teeglas çay bardağı
Teekännchen, Wasserkessel; Teeset (Wasserkessel mit Teekännchen) çaydanlık
Teekanne demlik, çaydanlık
Teer zift

Teesieb çaysüzgeci
Teig hamur
Teilnahme; Teilnehmer katılım; katılımcı
teilnehmen an, hingefügt werden katılmak (-e)
teilweise kısmen
Telefonbuch telefon rehberi
Telefonbuch telefon rehberi
telefonisch telefonla
Telefonkarte telefonkartı
Telefonmünze telefon jetonu
Telefonzelle telefon kulübesi/kabini
Telefonzentrale, Vermittlung telefon santrali
Telegramm telgraf
Telegramm (telegrafieren) teleğraf (çekmek)
Teller tabak
Temperatur ısı
Teppich halı
Teppich klopfen halı çırpmak
Termin, Verabredung randevu
Termite divik, -ği
Terrasse teras
Testergebnis tahlil sonucu
teuer <=> billig; günstig im Preis pahalı <=> ucuz; ehven
Teufel Şeytan
Teufelskreis kısır döngü
Text; Lesezeichen metin
Theater tiyatro
Theaterstück, Bühnenwerk piyes
Thema, Gegenstand konu
Theologie teoloji, ilahiyat
theoretisch nazari, teorik
Thermalbad kaplıca
Thermometer termometre
Thron taht
Thronfolger(in) veliaht
Thunfisch orkinos
Thymian kekik
tief derin
Tief alçak basınç
tief nachdenken derin derin düşünmek
Tiefe derinlik
Tier hayvan
tierische Innereien sakartat
Tiger kaplan
Tintenfisch mürekkep balığı
tippen (intr.) daktilo yazmak
Tisch masa
Tischler marangoz
Tischlerwerkstatt marangozhane
Toast tost
Tochter kız oğlan, kız evlat
Tochter; Mädchen kız
Tod ölüm
Todesstrafe ölüm cezası
todmüde ölü gibi yorgun
todmüde werden durch canı çıkmak (-den)
Toilette tuvalet
tolerant hoşgörülü
Toleranz hoşgörü
Toleranz (tolerant) hoşgörü(lü)
tolerieren hoş görmek
Tollwut kuduz
Tomaten domates
Tomaten(creme)suppe (kremalı) domates çorbası
Tomatensalat domates salatası

İlginizi Çekebilir: İnternetten para kazanmak mümkün mü? Reklam izle para kazan uygulamaları hakkında şok gerçekleri okumak için TIKLAYIN
Sadece bir cep telefonu ve internet bağlantısıyla oyun oynayarak ayda ne kadar para kazanabilirsiniz merak ediyor musunuz? Para kazandıran oyunları öğrenmek için TIKLAYIN
Evde para kazanma yolları hakkında ilginç ve gerçek yöntemleri öğrenmek ister misiniz? Evde çalışarak nasıl para kazanırsınız? Öğrenmek için TIKLAYIN

Tor avanak, kapı
Tor gol
Tor; albern, dumm ahmak
tot, ein Toter ölü
total besoffen sein bulut olmak
tote Saison ölü mevsim
Totenschädel, Totenkopf kurukafa
Tourist turist
Touristenführer turist kılavuzu
touristisch, Reise- turistik
Tölpel sakar
töten, erschießen, ermorden öldürmek
Tracht Prügel dayak
Tradition töre, gelenek
Tradition, Überlieferung anane
traditionell ananevi
traditionell, herkömmlich, überliefert geleneksel
träge, schlapp miskin
tragen taşımak (-i)(-e)
tragen, anziehen (Kleidung) giymek (-i)
tragisch, bedauerlich, peinlich üzücü
Trainer antrenör
Training antrenman
Tran balıkyağı
Transport taşımacı; nakil (nakli)
Transport(wesen), Spedition nakliyat, taşımacılık
transportieren; übertragen nakletmek
Tratsch dedidoku
Trauben üzüm
Traubenmost, Federweißer şıra
Traubensaft ıra
Trauer ağıt
Traum (träumen) rüya, düş, hayal (görmek)
träumen rüya görmek
träumen Sie süß renkli rüyalar
träumen von, sich etwas vorstellen hayal etmek (-i)
traurig üsgün
traurig sein hüzünlenmek
traurig werden üzünlenmek
traurig, betrübt, betrüblich kederli
traurig, betrübt; scharf (Speise) acılı
Traurigkeit küzün
trennen, reservieren ayırmak (-i)
Treppe, Leiter merdiven
Treppen)Stufe basamak (-gğı)
treten, ausschlagen tepmek, tekmelemek
treu ergeben, aufopferungsvoll, bis zur Selbstaufgabe vefakar
treu, ergeben sadık
Triller-)Pfeife düdük
trinkbar <=> nicht trinkbar içebilir, içilir <=> içilmez
Trinkgeld (geben) bahşiş (vermek)
Trinkglas bardak, -ğı
trocken (nicht: Wetter) <=> nass kuru<=> ıslak, yaş
trocken werden, vertrocknen kurumak
trocknen (trans.), abtrocknen kurulamak
trocknen lassen kurutmak
Troddel püskül
Trommel, Pauke davul
Trommelfell kulak zarı
Trompete borazan, trompet
Tropfen damla
Tropfen fallen lassen damlatmak
tropfen, tröpfeln, rinnen damlamak
tropfenweise damla damla
Tropfstein(höhle) damlataş (mağarası)trotz allem her şeye rağmen
Trotz allem ist es gut Gene de iyi!
trotz, obwohl – diği halde, – me(-Poss.)-e rağmen / karşın, – e rağmen
trotzdem yine de
trösten teselli etmek
trösten, Trost spenden avunmak, avutmak
trübe bulanık
Trümmer enkaz
Tuch, Wischlappen; Anzug, Gewand, Kleid bez
Tugend iffet
Tulpe lale
Tulpenzwiebel lale soğanı
tun, machen etmek (Präs.: eder)
Tunfisch ton balığı
Turban kavuk
Turteltaube kumru
Tür nicht öffnen, bevor der Zug hält!” “Tren durmadan önce kapıyı açmayınız!”
Tür, Tor kapı
türk. Honig lokum
türk. Ravioli in Joghurt mantı
türk. Teigware, Pastete börek (-ği)
türk. Weißbrot francala
Türkei, die Türkei Türkiye
Türkei, Türke, türkisch Türkiye, Türk, Türkçe
Türkisch fällt mir schwer Türkçe bana zor geliyor
Türkisch sprechen Türkçe konuşmak
türkische Landkarte Türkiye harıtası
Türkische Lira (TL) Türk Lirası
türkische Mehlsüßspeisen muhtelif alaturka hamur tatlıları
Türkische Republik T. C. (Türkiye Cumhuriyet)
türkische Sprache Türkçe dili
türkischer Kaffee Türk kahvesi
Türkisches Konsulat Türk Konsolosluğu
türkisches Nudelholz oklava
Türklinke kapı kolu
Türknauf; Paukenschlegel tokmak
Türschloss kilit
Tüte, Sack, Beutel torba
Typ tip
typisch tipik