H Harfi İle Başlayan Almanca Kelimeler

almanca ders ceviri H Harfi İle Başlayan Almanca Kelimeler

Almanca H Harfiyle Başlayan Kelimeler ve Türkçe Anlamları. Değerli arkadaşlar aşağıdaki Almanca kelime listesi üyelerimiz tarafından hazırlanmış olup bazı eksikler olabilir. Bilgi vermek maksadı ile hazırlanmıştır. Forum üyelerimiz kendi çalışmalarını yayınlayabilmektedirler. Sizler de forumumuza üye olarak Almanca ders çalışmalarınızı yayınlayabilirsiniz.Burada H harfi ile başlayan Almanca kelimeler yer almaktadır. Eğer günlük hayatta Almanca en çok kullanılan kelimeleri öğrenmek isterseniz şuraya tıklayınız : Almanca Kelimeler

Şimdi kelime ve cümle listemizi verelim:

Haar(e) saç
Haare / Nägel wachsen saç / tırnak uzamak
Haare schneiden saçlarını kesmek
Haarschnitt saç kesimi
Haarschnitt (-form) saç biçimi
haben Sie / hast du den Personalausweis dabei? kimlik yanınızda / yanında mı?
Haben Sie einen Stift übrig? Fazla kaleminiz var mı?
Haben Sie Schafskäse? Sizde beyaz peynir bulunur mu?
haben Sie Zeit? boş zamanınız var mı?
Haben wir nicht (mehr)! (in Lokalen) Kalmadı!
haben wir nicht mehr, ist aus kalmadı
Habicht çakırdoğan, toğrul
Hacke; Anker çapa
hacken kıymak (-e)
Hafen liman
Hafer yulaf
Hagel dolu
Hahn horoz
Hai köpek balığı
Haken, Kleiderbügel askı, elbise askısı
Haken, Paragrafenzeichen; Achtelnote çengel
hakenförmig kemerli
Hakennase (Rabennase) karga burun
halb yarım
halb (nach vollen Stunden), Hälfte buçuk
halb eins yarım = on iki buçuk
halb offen yarı açık
halb so wild, macht nichts Estağfurullah, bir şey olmaz
halb und halb yarı yarıya
halb und halb yarı yarıyahalb voll yarı yarıya dolu
Halbinsel yarımada
Halbpension yarım pansion
Hälfte yarı
Hallenbad kapalı yüzme havuzu
Hallo Merhaba
Hallo, Ober!” “(Bir dakika) bakar mısınız, lütfen!”
Hals boyun, boynu
Hals (von innen), Gurgel, Kehle; Meeresenge boğaz
Halsbinde, Krawatte, Schlips boyunbağı
Halte dich hier fest! Şuraya sıkıca tutun!
halten, anhalten, stehenbleiben, stocken durmak (-ur) (-de)
halten; behalten; fassen; mieten (angeln); betragen, ausmachen tutmak (balık tutmak)
Haltestelle durak (-ğı)
Haltung duruş; tutum
Hammel, Schaf koyun
Hammer çekic
hämmern çekic yapmak
Hämorrhoiden basur
Hand el
Hand in Hand el ele
Hand-)tasche çanta
Handarbeit el işi
Handel ticaret
Handel; Geschäft; Einkauf alışveriş
Handfesseln kelepçe
Handfläche avuç
Handgelenk bilek
Händler, Kaufmann tüccar
Handlung, Tat; Diarrhö, Durchfall amel
Handschellen anlegen kelepçelemek
Handschrift el yazısı
Handschuh eldiven
Handtuch yüz havlusu
Handtuch, Frottiertuch havlu
Handwerk zanaat
Hängebrücke asma köprü
Hängematte hamak (-ğı)
Hängematte branda
hängen asılmak
hängen (intr.) asılı durmak
hängen, aufhängen (etw. an), erhängen, henken asmak (-i) (-e)
hängen, sich bücken abanmak
hängend, aufgehängt asılı
Häppchen, ein kleiner Bissenç lokma
Harfe; Krieg harp
harken çapalamak


Harmonie, Übereinstimmung uyum
Harmonielehre, Harmonika armonika
harmonieren (mit), sich gut verstehen bağdaşmak
Harnisch, Rüstung; Wappenschild arma
hart gekochtes Ei, weich gekochtes Ei katı (pişmiş) yumurta, rafadan yumurta
hart werden, steif werden sertleşmek
Haselnuss fındık (-ğı)
Hasenfuß tavşan yürekli
Hass, Feindschaft kin
hassen, Hass haben auf -e kin beslemek/bağlamak/tutmak
hässlich < => schön (Frauen) / gutaussehend (Männer) çirkin < => güzel / yakışıklı
Hast du einen Igel in der Tasche? Bist du geizig? Cebinde akrep mi var?
Hast du Möhren? Sinde havuç var mı?
Hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank? keçileri mi kaçırdın?
hastig telaşlı
hastig, dringend, geschwind, hurtig, rasch, schnell, eilig; Geschwindigkeit; Eile acele
hastig, hektisch (Mensch) acaleci
hat ein rundes Gesicht yuvarlak yüzlü
hat gesagt: (danach wörtliche Rede i.S.v. „du sollst”) dedi ki
Haubentaucher dalgıç kuşu
Haufen küme
Haufen, Menge, Masse yığın
häufig, oft; dicht sık
Hauptbahnhof ana istasyon, gar
Hauptfach anadal
Hauptmann, Kapitän kaptan
Hauptproblem asıl sorun
Hauptrolle başrol
Hauptsache dir geht’s gut (wenn jmd. sich über ein anderes Unheil beklagt) canın sağ olsun
Hauptsache ist önemli olan
Hauptsache, Grundproblem başlıca sorun
hauptsächlich bellibaşlı
hauptsächlich, vorzüglich; Haupt- ana, başlıca
hauptsächlich, wesentlich başlıca
Hauptsatz < => Nebensatz anacümle < => yancümle
Hauptstadt başkent, başşehir
Hauptstraße anayol, anacadde
Haus ev, mesken
Haus / Zimmer aufräumen evi/odayı toplamak
Haus zu vermieten; Mietshaus kiralık ev
Hausarbeit evişi
Hausaufgabe ev ödevi
Hauseigentümer ev sahibi
Hausfrau, Frau des Hauses ev kadını
Haushalts-)Gas havagazı
Haushaltsgegenstände, Hausrat ev eşyası
Haustier evcil hayvan
Haustier evcil
Hebamme ebe
heben, hochheben, aufrichten, höher machen, aufwecken; wegräumen kaldırmak
Heft defter
heftig, unruhig afacan
heftiger werden, sich verstärken, sich verschlimmern şiddetlenmek
Heftzwecke raptiye
Heide kâfir
heilig kutsal
Heiligabend kutsal akşam
Heim yurt
Heimat vatan
Heimat(land), Geburtsort, Heimatprovinz memleket
Heimatland; Heim yurt


heimlich, versteckt, geheimnisvoll gizli
Heimsuchung, Plage bela
Heimweh haben hasreti çekmek
heiraten (jmdn.), sich verheiraten mit evlenmek (ile)
heiser boğuk
heiser sein sesi kısık olmak
heiß çok sıcak
heiß < => kalt, kühl, (auch: frigide); Kälte sıcak < => soğuk
heiß, kochend, siedend kaynar
heißer Wasserdampf, warmer Dunst buğu
heizen ısıtmak
Hektik, Hast, Aufregung telaş
Held kahraman
Heldin kadın kahraman
helfen yardım etmek (-e)
hell ışıklı
hell werden aydınlanmak
hell, licht, beleuchtet; Intellektueller, Gebildeter aydın
hell, schrill, hoch tiz
hellblau açık mavi
hellblau açık mavi
hellbraun, Haare: dunkelblond kumral
helles bordeauxrot güvez
hellrosa / dunkelrosa açık pembe/koyu pembe
Hellseher, Wahrsager müneccim
Hemd gömlek
Hengst aygır
Henker (wie ein Henker) cellât (gibi)
her damit! yan cebeme koy!
her-, mit-)bringen (von irgendwo), heranbringen, holen getirmek (-i), (s. gitmek)
herabwürdigen, von oben herab betrachten küçümsemek
herausnehmen, -holen; ausziehen, abnehmen; subtrahieren çıkarmak (-i)
herausnehmen, -holen; ausziehen; abnehmen, absetzen (Hut etc.); subtrahieren çıkarmak
herausspringen; loszischen, losdüsen fırlamak
herb, sauer buruk
herbei)rufen, einladen çağırmak (-i)
Herbst (eig.: letzter Frühling) sonbahar, güz
Herbstzeitlose çiğdem
Herd mit Backofen fırınlı ocak
Herde, Horde sürü
Herein!” “Girin!”
hereinlegen, betuppen kandırmak
Hering (Fisch); (Zeltpflock) ringa balığı; çadır kazığı
Hermelin kakım
Heroin eroin
Herr bey, bay
Herr / Frau Stender sayın Stender
Herr Lehrer! Frau Lehrerin! Hocam!
Herren-)Friseur berber
herrschen hüküm sürmek
Herrscher hâkim
herstellen, produzieren üretmek
Hersteller, Produzent üretici
Herstellungsweise, Machart yapılış
herunterbringen, hinunterlassen, senken; reduzieren; herunternehmen indirmek
heruntergelassen; Reifen: platt inik
Herz, auch: Gemüt kalp (kalbi), yürek
Herz, Seele, Mut, Zuneigung gönül (gönlü)
Herzanfall kalp krizi
Herzklopfen kalp çarpıntı
Herzklopfen (med., romantisch) kalp atması
Herzkranker; herzkrank kalp hastası
Herzlich Willkommen hoş geldin(iz)herzlich, innig, intim, eng senli benli
herzlich, von Herzen candan, içten
herzlich, von Herzen yürekten
herzliche Teilnahme, herzl. Beileid başın(ız) sağ olsun
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag (senin) doğun günün kutlu olsun = Dogun gününüz = Yaş gününüz kutlu olson
Herzlichen Glückwunsch!” (Gratulation bei freudigen Anlässen) “Gözün aydın!”
Herzlichkeit, Aufrichtigkeit; vertrautes Verhältnis, enge Freundschaft samimiyet
Herzog duka, dük
Herzogin düşes
Heu; Stroh saman
heuchlerisch iki yüzlü
heulen wie ein Schlosshund hüngür hüngür ağlamak
heute bugün
heute / gestern / morgen Abend bu/dün/yarın akºam
heute Abend bu akşam
heute Abend / morgen bu akşam / sabah
heute habe ich frei bugün boşum
Heute habe ich ihn gar nicht gesehen. Bugün onu hiç görmedim.
heute habe ich überhaupt nichts gegessen bugün hiç yemek yemedim
heute in einer Woche haftaya bugün
Heute ist das Wetter verhältnismäßig gut. Bügün hava nispeten daha iyi.
Heute ist mir folgendes passiert: … Bugün başına şöyle bir olay geldi: …
heute ist welcher Wochentag? bugün haftanın hangi günü?
heute Mittag bugün öğleyin
heute Nacht; die ganze Nacht bu gece; bütün gece
heute war ein Scheißtag bügün bombok bir günde
heutig bugünkü
heutzutage zamanımızda
Hexe cadı
Hey! Mensch! yahu!
hier burada
hier bleiben burada kalmak
hier habe ich ziemlich lange gewartet burada epey bekledim
Hier heraus! Buradan çıkılır!
hier öffnen buradan açınız
hier, auf dieser Seite bu tarafta
hierdurch bu sayede
hierher buraya
hierhin und dorthin, überallhin bir sağa bir sola
Hilfe yardım
Hilfe! İmdat!, Yetişin!
hilfsbereit yardımsever
Himbeere ahududu, ağaç çileği
Himmel, Firmament gök(yüzü)
himmelblau gök mavisi
hin und zurück gidiş dönüş
hinaus ins Freie gehen açık havaya çıkmak
hinausschaffen dışarı çıkarmak
hinauswerfen dışlamak
Hindernis, Hürde, Barriere engel, mani
hinein)pressen, drücken; drucken lassen bastırmak
hinein)stecken, stechen, einführen sokmak (-e)
hineingehen içeri girmek
hineinpassen in, Platz finden in (der Größe nach) sığmak (-e)
Hinfahrt gidiş
hinführen gezdirmek
hinken, humpeln; mangelhaft funktionieren aksamak
hinken, torkeln sendelemek
hinkend, lahm aksak

hinnehmen hazmetmek
hinsichtlich der Gesundheit sağlık bakımından
hinsichtlich seiner Struktur yapısı bakımından
hinten arkasında
hinter … her -in ardadan
hinter sich lassen ardında bırakmak
hinter-, nacheinander ardada
hinter; nach arkasından
hinter; nach; dann, darauf, hinterher, nachher, später sonra
hintereinander (2 Tage hintereinander) arka arkaya, üst üste (2 gün arka arkaya)
hintereinander aufgereiht werden dizilmak
Hintergrund arka plan, fon
hinterhältig, scheinheilig ikiyüzlü
Hintern; Heck kıç
Hinterseite, Rückseite arka
hinunter)rollen in yuvarlanmak (-e)
hinunter)schlucken yutmak
hinunter, herunter < => hinauf, herauf aşağı < => yukarı
hinuntergehen, herunterkommen aşağıya inmek, aşağıya gelmek
hinuntergehen, hinabsteigen; heruntergehen; nach unten gehen, untergehen alçalmak
hinübergehen, die Straße überqueren, auf die andere Seite gehen karşıya geçmek
hinziehen nach … (auf Dauer), sich niederlassen in …, sich ansiedeln in … yerleşmek (-e)
Hirse darı

historisch tarihi, tarihsel
Hitze şiddetli sıcak
hobeln, reiben rendelemek
Hoch yüksek basınç
hoch (Ton) < => tief tiz < => bas
Hoch- / Weitsprung yüksek/uzun atlama
hoch; laut < => niedrig; gemein, arrogant yüksek < => alçak
Hochachtungsvoll!” “Saygılarımı sunarım!”
Hochachtungsvoll, mit vorzüglicher Hochachtung En derin saygılarımla
hochintelligent üstün zekâlı
Hochnäsigkeit büyük burunluluk
Hochschule medrese
Hochschule, Universität üniversite
Hochschulwesen yüksek öğretim
Hochzeit(snacht) düğün (gecesi)
Hochzeitsschleier duvak
Hochzeitstag evlilik yıldönümü
Hochzeitstag evlilik yıldönümü
Hof avlu
hoffen auf, erwarten, rechnen mit ummak, umut etmek (-i)
hoffentlich (so Gott will) inşAllah
Hoffnung ümit, umut
hoffnungsvoll < => hoffnungslos umutlu / ümitli < => umutsuz / ümitsiz
hohe / tiefe Stimme tiz / kalın ses
hoher Rang yüksek mevki
Holland; Niederlande, die Niederlande Hollanda
holländisch; Holländer; niederländisch; Niederländer Hollandalı
Holunder mürver
Holz ahşap
Holzhaus ahşap ev
Holzkopf (wörtl.: Steinkopf) taş kafa
Holzspan-Kebap talaş kebap
Holztisch tahta masa = tahtadan masa
homosexuell homoseksüel
Honig-, Zuckermelone kavun
Honig, zuckersüß bal, bal gibi
Honigbiene balarısı
Horoskop yıldız, falı
Horoskop; Turm, Zwinger burç
Horrorfilm korku filmi
Hose pantolon
Hosentasche, Tasche eines Kleidungsstücks cep (cebi)
Hotel otel
höchstens en fazla
höchstens, das meiste en çok
Höchstpreis < => niedrigster Preis tavan fiyat < => taban fiyat
höflich, nett, zärtlich; vornehm, höflich < => unhöflich, grob nazik; kibar < => kaba
Höflichkeit adabımuaşeret
Höhe irtifa, yükseklik
Höhepunkt sirve
höher werden, sich erheben, steigen yükselmek
Höhle mağara
Hölle cehennem
hölzern, aus Holz(tafeln) tahtadan
hören, anhören işitmek
Hörnchen kruvasan
Hubschrauber helikopter
Huhn tavuk (-ğu)
Hummer ıstakoz

Humor; Satire mizah, gülmece
humorvoll mizahi
Hund (auch Schimpfwort) köpek
hunderte (von) yüzlerce
hundertprozentig yüzde yüz
Hundescheiße köpek boku
Hundesohn it oğlu it
Hunger haben; hast du Hunger?; ich habe Hunger karnı aç olmak; karnın aç mı?; karnım aç
Hunger, Hungersnot açlık
hungrig werden acıkmak
hungrig; ich bin hungrig < => nicht hungrig; voll, satt aç; açım < => tok; dolu
Hupe boynuz
Hurensohn orusbu çucuğu
Husten öksürük (-gü)
husten öksürmek
Hut şapka
Hut abnehmen şapka çıkarmak
hübsch, schön güzel
hübsch, süß, lieb şirin
Hüfte, Becken kalça
Hügel; Gipfel; Spitze; Halde tepe
Hühnerstall kümes
Hülsenfrüchte baklagiller
hüpfen hoplamak
Hürde baraj
Hütte kulübe
Hyäne sırtlan
Hymne, Lobgesang ilahi
Hypothese varsayımBir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir