A1 Seviyesi Almanca Konuları

Almanca eğitiminde A1 seviyesi başlangıç olarak kabul edilir. A1 Almanca konular listesini sizlere bu yazımızda sunuyoruz. Almanca öğrenmek isteyen kişilerin genel olarak en sık ihtiyaç duydukları ve öğrenmeleri gereken en temel bilgilerin yer aldığı seviye A1 seviyesidir.İşlenen konular ve öğrencilerin kazanımları A1 Seviyesi Almanca Dersleri bu yazımızın altında gruplar halinde verilecektir.

1. Ben ve Yakın Çevrem

Bu konu başlığı altında öğrenciler ilk olarak tanışma konusunu işlerler ve selamlaşmayı, tanışma cümlelerini, onay ve ret vermeyi, af dilemeyi, hal hatır sormayı öğrenirler. Bir sonraki aşamada Almanca alfabe öğrenilir. Alfabeden sonra ise sayılar, sayıların nasıl yazıldığı nasıl okunduğu öğrenilmektedir. Bu konuları öğrenen kişiler kendilerini rahat bir şekilde tanıtabilir. Kim olduklarını, kaç yaşında ve nereli olduklarını, nerede yaşadıklarını ifade edebilirler.

2. Günlük Yaşam

Bu konu balığı altında öğrenciler sınıf diline hakim olurlar. Saatlerin okunuş ve yazılışını öğrenerek rutin aktiviteleri ifade yeteneği kazanırlar. Sahiplik konusu ile neye sahip olup olmadıklarını söylemeyi öğrenirler. Ve en önemli konulardan birisi olan soru sorma bilgisi kazanırlar.


3. İnsanların Görünüşleri ve Tanımlamalar

Bu konu başlığı altında işlenen konular meslekler, çevremizdeki olup biteni tanımlama, vücut bölümleri ve tanıtımı, kıyafetlerin neler olduğu ve yiyecekler üzerinedir. İşlenen bu dersler sonrasında öğrenciler günlük aktivitelerini yürütebilecek durumda Almancaya başlamış olurlar.

4. Zaman ve Mekan

Bu konu başlığı altında işlenen dersler ile yaşanılan yer ve çevre öğrenilir, haftada bulunan günler, aylar ve mevsimler tanınır, hobilerin neler olduğu ve nasıl ifade edilmesi gerektiği öğrenilmiş olur.

5. Sosyal Hayat

Son konu başlığı olan sosyal hayat ile alışveriş Almancası, katıldığınız davette nasıl cümleler kurulacağı, seyahat ederken yapılacak rezervasyonlar ve bunlara ilişkin cümle kalıpları ve gündelik yaşama dair sıklıkla kullanılan diyaloglar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.


Yeni Başlayanlar İçin A1 Seviyesinde Almanca Dersleri

 1. Almanca’ya Giriş
 2. Almanca Alfabe
 3. Almanca Günler
 4. Almanca Aylar ve Almanca Mevsimler
 5. Almanca Artikeller
 6. Almanca Belirli Artikeller
 7. Almanca Belirsiz Artikeller
 8. Almanca Kelimelerin Özellikleri
 9. Almanca Şahıs Zamirleri
 10. Almanca Kelimeler
 11. Almanca Sayılar
 12. Almanca Saatler
 13. Almanca Plural, Almanca Çoğul Kelimeler
 14. Almanca İsmin Halleri
 15. Almanca İsmin -i Hali Akkusativ
 16. Almanca Artikeller Nasıl ve Nerede Kullanılır
 17. Almanca Was ist das Sorusu ve Cevap Verme Şekilleri
 18. Almanca Cümle Kurmayı Öğrenelim
 19. Almanca Basit Cümleler
 20. Almanca Basit Cümle Örnekleri
 21. Almanca Soru Cümleleri
 22. Almanca Olumsuz Cümleler
 23. Almanca Çoğul Cümleler
 24. Almanca Şimdiki Zaman – Prasens
 25. Almanca Şimdiki Zaman Fiil Çekimleri
 26. Almanca Şimdiki Zaman Cümle Kurulumu
 27. Almanca Şimdiki Zaman Örnek Cümleler
 28. Almanca İyelik Zamirleri
 29. Almanca Renkler
 30. Almanca Sıfatlar ve Almanca Sıfat Tamlamaları
 31. Almanca Sıfat Çekimleri
 32. Almanca Meslekler
 33. Almanca Sıra Sayıları
 34. Almanca Kendimizi Tanıtalım
 35. Almanca Selamlaşma Cümleleri
 36. Almanca Vedalaşma Cümleleri
 37. Almanca Konuşma Kalıpları
 38. Almanca Tanışma Cümleleri
 39. Almanca Perfekt
 40. Almanca Plusquamperfekt
 41. Almanca Meyveler
 42. Almanca Sebzeler
 43. Almanca Hobiler

Değerli arkadaşlar, yukarıda vermiş olduğumuz sırayla Almanca A1 seviyesi derslerimizi çalışmaya başlarsanız kısa süre içinde epey yol kat etmiş olacağınıza inanıyoruz. Bu kadar konuyu çalıştıktan sonra artık sitemizde bulunan diğer derslere bakabilirsiniz.Bunları da beğenebilirsin
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.