TSHIAB GERMAN COV NTAUB NTAWV TAWM OUTLOOK TAWM
Tej yam uas sau rau A1 TERM, HIGH SCHOOL TUB NTXHAIS KAWM PAB PHAU NTAWV nrhiav, COV UAS XAV KAWM SELF-GERMAN
TSHIAB GERMAN PHAU NTAWV KAWM THIAB NYEM mus xyuas peb muas